Roger Creusen

directeur a.i., bs. Mikado, KEROBEI

Ik heb Aimée leren kennen vanuit twee perspectieven. Toen ik als afdelingscoördinator zelf kwam klem te zitten, kwam ik in contact met haar. Op een fijne, maar ook soms confronterende wijze, heeft zij mij geholpen. Mede dankzij dit coachingstraject heb ik een besluit genomen waar ik nooit spijt van heb gehad.

De jaren daarna zag ik als leidinggevende dat medewerkers het moeilijk hadden. Dan dacht ik terug aan mijn eigen situatie en de coaching door Aimée. Samen met zeer betrokken collega’s heeft zij een coachvraag geformuleerd en van daaruit op een planmatige en wel doordachte wijze stappen gezet. Zij hebben het plezier en de voldoening hervonden in hun werk.

Tegelijkertijd weet zij mij als directeur te voorzien van feedback op mijn eigen rol. Ook verschaft zij mij inzicht waar ik zelf en mijn organisatie mee vooruit kunnen. Zo heeft zij tijdens een transitieproces trainingen verzorgd, waarin stil werd gestaan bij relevante leiderschapsthema’s. Met theoretische diepgang en anticiperend op vragen en behoeften van de deelnemers gaf zij vorm en inhoud aan deze trainingen die door alle deelnemers als zeer waardevol werden ervaren.

Als ik haar mag omschrijven, denk ik op de eerste plaats aan haar integriteit en professionaliteit. Ik wens dan ook elke docent én leidinggevende een Aimée toe.

Sjaak Schoemans

senior trainer-coach en mediator, AHA-consultants

Ik ken Aimée Dalemans-Gibbon als een professionele, gekwalificeerde senior trainer-coach, die  weet te prikkelen om talenten en (zelf)inzicht te bevorderen en te ontwikkelen. Zij beschikt daartoe over de nodige tools en vaardigheden.

Zij is empathisch, kan goed luisteren, is oplossingsgericht, weet de gecoachte centraal te stellen, heeft aandacht, is onbevooroordeeld, stelt goede vragen, geeft goede feedback, is nieuwsgierig en bezit zelf de eigenschap om levenslang te blijven leren.

Zelf heeft ze dankzij een grote onderwijservaring in verschillende

Zelf heeft ze dankzij een grote onderwijservaring in verschillende schooltypes een grote deskundigheid in het begeleiden van docenten en stafleden, zowel individueel als in teamverband. Bij starterstrainingen en mentortrainingen bijvoorbeeld weet zij de deelnemers uit te dagen om hun professionaliteit en benodigde competenties verder te ontwikkelen. Ook tijdens intervisie en supervisie worden deelnemers gestimuleerd om in een veilige omgeving  van elkaar te leren en hun zelfreflectie te bevorderen.

schooltypes een grote deskundigheid in het begeleiden van docenten en stafleden, zowel individueel als in teamverband. Bij starterstrainingen en mentortrainingen bijvoorbeeld weet zij de deelnemers uit te dagen om hun professionaliteit en benodigde competenties verder te ontwikkelen. Ook tijdens intervisie en supervisie worden deelnemers gestimuleerd om in een veilige omgeving  van elkaar te leren en hun zelfreflectie te bevorderen.

Kortom: Aimée geeft zelf het goede voorbeeld door naast haar professionele bagage ook haar levenservaring en levenswijsheid  in te zetten.

Karin Friederichs

docent wiskunde, DaCapo College, Sittard

Aimée heeft me op een persoonlijke en prettige manier geholpen de juiste balans te vinden tussen werk en privé, tussen stress en ontspanning. Zij wist steeds de juiste vragen te stellen waardoor ik zelf richting kon geven in dit zoekproces.

Ook heeft haar begeleiding ervoor gezorgd dat ik als docent sterker in mijn schoenen sta en meer vertrouwen heb in mijn eigen kunnen. Ik heb in mijn ontmoetingen met Aimée altijd oprechte belangstelling voor mij ervaren.

Maarten van de Louw

oud-rector Olympus College Arnhem

Al circa 14 jaar ken ik Aimée. Zij verzorgde op de VO-scholen waar ik rector was trainingen voor directie, docenten, mentoren en ondersteuners. Haar deskundigheid, inzet en enthousiasme hebben veel collega’s verder geholpen in hun ontwikkeling.

Ook is Aimée vele jaren mijn persoonlijke coach geweest. Haar rust, geduld en goede adviezen waren voor mij van grote waarde.

Marjolein Scholten

teamleider onderbouw, MY College – Spijkenisse

Met Aimée heb ik samengewerkt toen zij junior coaching opzette op de school waar ik werkte.

Ze verzorgde de trainingen voor degenen die het moesten aansturen en de leerlingen die als junior coach aan de slag zouden gaan. Daarnaast was er begeleiding, in de vorm van intervisie, toen het eenmaal opgezet was.

Junior coaching is wat mij betreft van grote waarde voor een school, omdat het de veiligheid en het vangnet voor leerlingen vergroot. Waar de drempel naar een volwassene vaak hoger is, is het makkelijker om naar een junior coach te gaan.

Niet met alle onderwerpen, maar toch zijn er veel zaken die besproken kunnen worden met een leeftijdsgenoot die coachprincipes goed beheerst. Junior coaches leren ook wanneer onderwerpen te groot zijn, om zo hun eigen veiligheid te waarborgen.

De wijze waarop Aimée zowel leerlingen als collega’s aanleert om dit proces goed met elkaar te doorlopen, heb ik altijd als zeer betrokken, maar ook als professioneel ervaren. Ook de intervisie voor collega’s op later moment was zeer prettig. Aimée is iemand die werkt vanuit vertrouwen en integriteit. Ik hoop in de toekomst nogmaals samen te werken.

Dory-Anne van de Weem

Directeur Praktijkonderwijs en Eerste Opvang Anderstaligen, DaCapo college Geleen

Ik heb de hulp van Aimée Daelemans ingeroepen om een docent in het Praktijkonderwijs te coachen. Ik had al over haar uitmuntende coachvaardigheden gehoord omdat Aimée bij het VMBO van het DaCapo college collega’s heeft gecoacht en succesvolle trainingen heeft gegeven. Aimée luistert heel goed naar de opdracht die zij krijgt door de juiste verhelderingsvragen te stellen en de opdrachtgever te laten formuleren welke beoogde uitkomst de opdracht moet hebben.

Dat geeft je als leidinggevende de gelegenheid om goed na te denken waar je naar toe wil met een coachtraject. Bij ons was de opdracht tweeledig, enerzijds gericht op het verbeteren van veiligheid

en daarbij behorende klassenmanagement in het praktijklokaal (waar gevaarlijke machines staan) en anderzijds op intensieve samenwerking tussen de docent en de onderwijsassistent. Het traject bestond uit lesobservaties en evaluaties in een coachende vorm. De docent is eindverantwoordelijk en regievoerder, en bespreekt nu voor de aanvang van de les de taakverdeling tussen hem en de onderwijsassistent. Er is een team ontstaan dat van elkaar weet wat van de ander verwacht wordt. De veiligheid in het lokaal moet centraal staan. De prettige en duidelijke manier van werken van Aimée hebben alle betrokkenen zeer gewaardeerd.

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met mij op.