Trainingen

GIBBON Coaching & Trainingen verzorgt al vanaf 2004 trainingen in het onderwijs.

Ook richt ik me sinds 2019 op het trainen van zorgverleners.

Beide beroepsgroepen hebben te maken met dezelfde issues en problematiek.

GIBBON Coaching & Trainingen | Poster

U kunt mij voor onderstaande trainingen inschakelen:

Communicatietechnieken

We communiceren de hele dag. Verbaal en non-verbaal. Daarom is effectief communiceren op de werkvloer onmisbaar. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe ze overkomen en welke technieken er zijn om te communiceren. Bewustwording is daarin de belangrijkste sleutel. Na de training weten zij gegarandeerd hoe ze moeten communiceren.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Communicatietechnieken

We communiceren de hele dag. Verbaal en non-verbaal. Daarom is effectief communiceren op de werkvloer onmisbaar. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe ze overkomen en welke technieken er zijn om te communiceren. Bewustwording is daarin de belangrijkste sleutel. Na de training weten zij gegarandeerd hoe ze moeten communiceren.

Gesprekstechnieken

Onderwijsmensen zijn voortdurend in gesprek met collega’s, leerlingen/studenten en ouders. In de zorg hetzelfde beeld: zorgverleners praten de hele dag met cliënten, patiënten, collega’s, mantelzorgers en familie. Goede gesprekken zijn belangrijk. Het werk en de relatie met anderen worden er beter door. In deze training leren personeelsleden uit het onderwijs en de zorg allerlei gesprekstechnieken.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Gesprekstechnieken

Onderwijsmensen zijn voortdurend in gesprek met collega’s, leerlingen/studenten en ouders. In de zorg hetzelfde beeld: zorgverleners praten de hele dag met cliënten, patiënten, collega’s, mantelzorgers en familie. Goede gesprekken zijn belangrijk. Het werk en de relatie met anderen worden er beter door. In deze training leren personeelsleden uit het onderwijs en de zorg allerlei gesprekstechnieken.

Vroeg-signaleringsgesprekken

Deze training is bedoeld voor direct-leidinggevenden. Vroeg signaleren dat er iets aan de hand is met een teamlid of met uzelf, is van groot belang. Als u weet op welke mentale en fysieke signalen u moet letten, kan er meteen hulp en begeleiding geboden worden. Vaak heeft de persoon zelf nog niet door dat hij baat kan hebben bij hulp van buitenaf. De direct-leidinggevende heeft het kortste lijntje naar zijn/haar teamlid en kan dus vaak als eerste signaleren dat er iets met de collega aan de hand is. Hoe voer je op dat moment een effectief gesprek waardoor de medewerker zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt? Regelmatig voeren van dit soort gesprekken beperkt of voorkomt ziekteverzuim.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Vroeg-signaleringsgesprekken

Deze training is bedoeld voor direct-leidinggevenden. Vroeg signaleren dat er iets aan de hand is met een teamlid of met uzelf, is van groot belang. Als u weet op welke mentale en fysieke signalen u moet letten, kan er meteen hulp en begeleiding geboden worden. Vaak heeft de persoon zelf nog niet door dat hij baat kan hebben bij hulp van buitenaf. De direct-leidinggevende heeft het kortste lijntje naar zijn/haar teamlid en kan dus vaak als eerste signaleren dat er iets met de collega aan de hand is. Hoe voer je op dat moment een effectief gesprek waardoor de medewerker zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt? Regelmatig voeren van dit soort gesprekken beperkt of voorkomt ziekteverzuim.

Verzuimbeleid

De Wet Verbetering Poortwachter is enorm complex en altijd onderhevig aan veranderingen. Na deze training weet u de voornaamste ins en outs van deze wet en handelt u er ook naar. Ook weet u in het kort uw teamleden te informeren over bijvoorbeeld de wederzijdse verplichtingen die deze wet oplegt aan zowel medewerker als organisatie: de inspanningsverplichting. In welk stadium van iemands ziekteproces voert u inhoudelijk het juiste gesprek? Wat communiceert u naar uw andere teamleden? Wat zegt de AVG hierover? Hoe begeleidt u de re-integratie van de zieke werknemer? Hoe voorkomt u terugval? Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die grip willen houden op hun verzuimbeleid.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Verzuimbeleid

De Wet Verbetering Poortwachter is enorm complex en altijd onderhevig aan veranderingen. Na deze training weet u de voornaamste ins en outs van deze wet en handelt u er ook naar. Ook weet u in het kort uw teamleden te informeren over bijvoorbeeld de wederzijdse verplichtingen die deze wet oplegt aan zowel medewerker als organisatie: de inspanningsverplichting. In welk stadium van iemands ziekteproces voert u inhoudelijk het juiste gesprek? Wat communiceert u naar uw andere teamleden? Wat zegt de AVG hierover? Hoe begeleidt u de re-integratie van de zieke werknemer? Hoe voorkomt u terugval? Deze training is bedoeld voor leidinggevenden die grip willen houden op hun verzuimbeleid.

De gesprekscyclus

De leidinggevenden van uw organisatie leren in deze training hoe ze startgesprekken, voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken moeten voeren en vastleggen. Ook leren ze hoe ze met weerstand kunnen omgaan om deze om te buigen naar wederzijds begrip en verbinding.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

De gesprekscyclus

De leidinggevenden van uw organisatie leren in deze training hoe ze startgesprekken, voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken moeten voeren en vastleggen. Ook leren ze hoe ze met weerstand kunnen omgaan om deze om te buigen naar wederzijds begrip en verbinding.

Intervisie

Intervisie is een waardevol instrument met als doel om binnen een groep van gelijken tot oplossingen van een werkkwestie te komen om zo samenwerking en functioneren te verbeteren. Toch zit intervisie binnen veel organisaties op de reservebank. Vaak wordt het als bedreigend ervaren. Een essentieel onderdeel van deze training is het geven en ontvangen van feedback. Ik heb veel ervaring met het opzetten van intervisiegroepen binnen organisaties.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Intervisie

Intervisie is een waardevol instrument met als doel om binnen een groep van gelijken tot oplossingen van een werkkwestie te komen om zo samenwerking en functioneren te verbeteren. Toch zit intervisie binnen veel organisaties op de reservebank. Vaak wordt het als bedreigend ervaren. Een essentieel onderdeel van deze training is het geven en ontvangen van feedback. Ik heb veel ervaring met het opzetten van intervisiegroepen binnen organisaties.

(Lastige) gesprekken met een (lastige) externe partij

Moeilijke gesprekken met ‘lastige’ ouders in het onderwijs of ontevreden cliënten, patiënten of familieleden in de zorg. Het is van alle tijden. ‘Lastig’ heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis.
U leert uw eigen coping-strategie te ontdekken en hoe u de-escalerend kunt handelen. Omgaan met frustratieagressie en instrumentele agressie komen in deze training ook aan de orde.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

(Lastige) gesprekken met een (lastige) externe partij

Moeilijke gesprekken met ‘lastige’ ouders in het onderwijs of ontevreden cliënten, patiënten of familieleden in de zorg. Het is van alle tijden. ‘Lastig’ heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis.
U leert uw eigen coping-strategie te ontdekken en hoe u de-escalerend kunt handelen. Omgaan met frustratieagressie en instrumentele agressie komen in deze training ook aan de orde.

Starterstraining en mentor-/coachtrainingen

Veel starters binnen het onderwijs hebben behoefte aan extra tools in hun gereedschapskist. Tools waaraan in hun opleiding meestal te weinig aandacht is besteed. Binnen veel onderwijsorganisaties worden mentoren tegenwoordig coaches genoemd. Als het gaat om het coachend begeleiden van leerlingen/studenten is deze benaming juist, maar de ouderwetse mentortaken zijn hiermee niet verdwenen. In deze training leren uw docenten beide.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Starterstraining en mentor-/coachtrainingen

Veel starters binnen het onderwijs hebben behoefte aan extra tools in hun gereedschapskist. Tools waaraan in hun opleiding meestal te weinig aandacht is besteed. Binnen veel onderwijsorganisaties worden mentoren tegenwoordig coaches genoemd. Als het gaat om het coachend begeleiden van leerlingen/studenten is deze benaming juist, maar de ouderwetse mentortaken zijn hiermee niet verdwenen. In deze training leren uw docenten beide.

Benedictijns leiderschap

Ruimte door ritme. Vind rust in uw hectische leven door de wijze lessen uit het eeuwenoude kloosterleven van de Benedictijnen. Monniken zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat druk bezig. Door bewust ritme en afwisseling in te bouwen in hun dagelijkse bezigheden kunnen monniken tot op hoge leeftijd hun werkzaamheden volhouden. Binnen een uitdagend trainingsprogramma leert u niet alleen hun technieken, maar leert u door te reflecteren op uw eigen leven deze technieken toe te passen en zo rust te vinden binnen uw drukke levensstijl.

Benedictijns leiderschap

Ruimte door ritme. Vind rust in uw hectische leven door de wijze lessen uit het eeuwenoude kloosterleven van de Benedictijnen. Monniken zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat druk bezig. Door bewust ritme en afwisseling in te bouwen in hun dagelijkse bezigheden kunnen monniken tot op hoge leeftijd hun werkzaamheden volhouden. Binnen een uitdagend trainingsprogramma leert u niet alleen hun technieken, maar leert u door te reflecteren op uw eigen leven deze technieken toe te passen en zo rust te vinden binnen uw drukke levensstijl.

Organiseren van een themadag(deel)

Het ontwerpen van een themadag is altijd maatwerk. In overleg met u stellen we het thema, de doelen en subdoelen vast.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Organiseren van een themadag(deel)

Het ontwerpen van een themadag is altijd maatwerk. In overleg met u stellen we het thema, de doelen en subdoelen vast.

Trainingen voor leerlingen:

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Junior coaching

Een project waarin leerlingen leren om medeleerlingen te coachen. De vaardigheden die zij leren, passen binnen de 21st century skills onderwijs en beantwoorden aan het model dat SLO/Kennisnet heeft ontworpen. Deze vaardigheden hebben jongeren nodig om succesvol aan te sluiten bij het bedrijfsleven en voor hun toekomst in het algemeen. Daarnaast leren uw leerlingen/studenten medeverantwoordelijk te zijn voor een goede sfeer en sociale veiligheid binnen de schoolmuren.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Junior coaching

Een project waarin leerlingen leren om medeleerlingen te coachen. De vaardigheden die zij leren, passen binnen de 21st century skills onderwijs en beantwoorden aan het model dat SLO/Kennisnet heeft ontworpen. Deze vaardigheden hebben jongeren nodig om succesvol aan te sluiten bij het bedrijfsleven en voor hun toekomst in het algemeen. Daarnaast leren uw leerlingen/studenten medeverantwoordelijk te zijn voor een goede sfeer en sociale veiligheid binnen de schoolmuren.

Corona voorbij. Iedereen blij!?

Coronobaperkingen voorbij en iedereen blij. Op de onderwijsvloer blijkt dat dit niet voor al onze leerlingen geldt. Sommige zijn uit balans, zijn hun zelfvertrouwen kwijt geraakt, hebben depressieve gevoelens en lukt het niet om sociale contacten te herstellen of om nieuwe aan te gaan. Mogelijk zijn leerlingen tijdens de lockdowns geconfronteerd met vervelende huiselijke situaties, met ziekte en overlijden van dierbaren. De impact daarvan is niet samen met alle beperkende maatregelen verdwenen.

Door middel van fysieke, mentale en verbale opdrachten wordt in deze training gewerkt aan herstel van welbevinden en zelfvertrouwen. Daarnaast leren zij door intervisie met elkaar van gedachten te wisselen over door henzelf ingebrachte relevante onderwerpen.

GIBBON Coaching & Trainingen | Image

Corona voorbij. Iedereen blij!?

Coronobaperkingen voorbij en iedereen blij. Op de onderwijsvloer blijkt dat dit niet voor al onze leerlingen geldt. Sommige zijn uit balans, zijn hun zelfvertrouwen kwijt geraakt, hebben depressieve gevoelens en lukt het niet om sociale contacten te herstellen of om nieuwe aan te gaan. Mogelijk zijn leerlingen tijdens de lockdowns geconfronteerd met vervelende huiselijke situaties, met ziekte en overlijden van dierbaren. De impact daarvan is niet samen met alle beperkende maatregelen verdwenen.

Door middel van fysieke, mentale en verbale opdrachten wordt in deze training gewerkt aan herstel van welbevinden en zelfvertrouwen. Daarnaast leren zij door intervisie met elkaar van gedachten te wisselen over door henzelf ingebrachte relevante onderwerpen.

Een aantal trainingen kan ik ook geven als workshop.

Als het essentieel is voor een training werk ik samen met een co-trainer, acteur of fysiotherapeut.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

Neem contact met mij op.